Kontakt


UNIMED spol. s r.o.
Oriešková 11
821 05 Bratislava

Telefón: 02/5341 6632

IČO: 17312752
DIČ: 2020291361
IČ DPH: SK2020291361

WWW: www.unimed.sk
Kontakt na prevádzkovateľa MOL UNIMED:
mol@unimed.sk


Spoločnosť UNIMED s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 948/B.