Vitajte

Na stránkach MOL UNIMED môžete vytvoriť mimoriadnu objednávku kategorizovaných liekov od výrobcov DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH, UNIMED PHARMA spol. s .r.o. a MERZ PHARMACEUTICALS GmbH (vybrané produkty).

MOL UNIMED

je informačný systém slúžiaci na mimoriadne objednanie a dodanie kategorizovaného lieku poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti v prípade jeho nedostupnosti u držiteľov povolenia na distribúciu liekov na základe zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

MOL UNIMED zabezpečuje službu pre držiteľov registrácií:

  • UNIMED PHARMA s.r.o.
  • DESITIN Arzneimittel GmbH
  • MERZ PHARMACEUTICALS GmbH (iba vybrané produkty: XEOMIN, PK- MERZ TBL, PK- MERZ INF)

Pred použitím samotného systému si, prosím, overte dostupnosť liekov na www.unimed.sk/kontakt.

Dôležité UPOZORNENIE:

Účelom tohto systému je zabezpečiť dostupnosť kategorizovaných liekov pre pacientov iba v mimoriadnych prípadoch ich nedostupnosti u držiteľov povolenia na distribúciu liekov.
Pred samotným použitím systému si overte, či spĺňate podmienky zadania objednávky v zmysle § 23 ods. 1 písm. as) až ax) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
V prípade neoprávneného použitia tohto systému alebo jeho zneužitia sa objednávateľ dopúšťa správneho deliktu s následným finančným postihom od 5 000 EUR až do 100 000 EUR, v opakovaných prípadoch sa vystavuje riziku zrušenia povolenia na zaobchádzanie s liekmi. Zároveň upozorňujeme na povinnosť objednávateľa prevziať takto objednaný liek aj mimo otváracích hodín. V prípade zaslania objednávky napr. v piatok, je povinný objednávateľ prevziať objednaný liek do 48 hodín (napr. aj v nedeľu). V prípade neprevzatia objednaného lieku hrozí objednávateľovi správny delikt, za ktorý hrozí sankcia od 5 000 EUR do 100 000 EUR.

Pred použitím systému mimoriadného objednávania liekov je používateľ povinný registrovať sa.

V prípade nefunkčnosti tohto systému použite email: mol@unimed.sk

Prevádzkovateľ www.molunimed.sk je:
UNIMED s.r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava
IČO: 17312752, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 948/B